Y pethau cyntaf mae angen i chi wybod amdanaf yw fy mod i’n caru bod yn ffotograffydd, ac yn caru bod yn fam!

Nes i astudio ffotograffiaeth yn wreiddiol y 90au cynnar ac, nes i ddarganfod yn gyflym taw fy ngwaith gyda phlant oedd y gwaith mwyaf pleserus a llwyddiannus. Yn dilyn genedigaeth fy merch, Izzie, yn 1998, wnaeth ffotograffiaeth mynd i’r cefndir, er fy mod yn parhau i dynnu lluniau o  ddigwyddiadau teuluol, plant fy ffrindiau ac, wrth gwrs, fy merch fach hyfryd! Ychydig flynyddoedd yn hwyrach, ar ôl i fy machgen bach, Will, cael ei eni, penderfynais fentro a dechrau fy musnes fy hun. Felly, ar Ddydd Gŵyl Dewi, 2006 lansiais fy musnes ac nid wyf wedi edrych yn ôl.

Credaf fod y delweddau gorau yn cael eu cyflawni mewn lleoliad cyfforddus a chyfarwydd i chi felly, yr wyf yn tynnu lluniau yn eich cartref neu mewn lleoliad o’ch dewis chi. Rhywle ble gall eich plentyn fod yn wirioneddol eu hunain. Nid wyf yn gweithio o stiwdio neu ddod ag unrhyw gyfarpar stiwdio gyda mi. Mae dim ond fi a fy nghamera. Mae hyn yn fy ngalluogi i weithio mewn ffordd anymwthiol iawn, gan ddal holl eiliadau ac wynebau sy'n dod rhwng "y wên camera"

Rwy’n hoffi fy lluniau i ddweud stori ac i ddal eiliad mewn amser. Felly, mae fy arddull yn feddylgar ac yn adlewyrchol. Rwyf yn creu delweddau naturiol, sy'n llawn o fywyd ac eto, puredig artistig. Meddyliwch amdanynt fel realiti eich hun - dim ond ychydig mwy tlws.


"Rhai o'r lluniau cyntaf nes i cymryd o fy merch fach 16 mlynedd yn ôl. Mae'n anodd credu ei bod hi erioed mor fach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dim coleri stiff na wenau "cheesy". Bydd eich sesiwn yn amser da, sgwrs, dyddiadur, eiliad, atgof, a blast. Byddwn yn siarad, chwarae a chael hwyl.

Lleoliad
Cyn gynted a mae’ch un bach gallu symud, mae'n wych i fynd tu allan ar gyfer y sesiwn. Gallaf wneud eich sesiwn bron unrhyw le y dymunwch, efo lleoliadau da yn cynnwys parciau a thraethau. Os nad yw eich babi yn symud o gwmpas eto, mae fel arfer yn well i'w gadw pethau’n syml a gwneud y sesiwn yn y cartref (lle gallwn ddefnyddio'r ardd os yw'n ddiwrnod braf).

Amseru
Mae sesiynau fel arfer yn para tuag awr, ond rydw i’n caniatáu dau i fod ar yr ochr ddiogel. Nid yw pob plentyn yn gyfforddus o flaen y camera yn syth felly, rydw i’n hoffi cymryd amser i ddod i'w hadnabod nhw ychydig yn gyntaf.

Mae'r rhan fwyaf o rhai bach yn chwilio am yr antur nesaf ar ôl yr awr, ond, trwy ganiatáu rhywfaint o amser ychwanegol, gallwn ni ymlacio a pheidio â phoeni am fwydo, naps a strancio (er bod y rhain yn aml yn gwneud lluniau gwych!)

Dillad
Y peth mwyaf pwysig yw eich bod yn hapus ac yn gyfforddus. Does dim angen topiau gwyn, ond ceisiwch osgoi lliwiau rhy lachar (fel neon!). Mae patrymau hefyd yn iawn a gall streipiau edrych yn fab, ond gall logos mawr neu luniau ar ddillad gwrthdynnu..

Pethau i ddod efo chi.
Os ydym ar leoliad, mae croeso i chi ddod â beiciau, sgwteri, peli neu unrhyw beth arall mae’ch un bach yn mwynhau chwarae gyda. Mae tynnu lluniau tra bod nhw’n chwarae yn ffordd wych o gael delweddau naturiol a hwyl. Hefyd, ystyriwch bethau fel diodydd neu fyrbrydau. Mae'n ddefnyddiol iawn i chi gael hoff felysion eich plentyn gyda chi (ond dim byd rhy anniben!)

Taliad yn ddyledus ar ddiwrnod y sesiwn gydag arian parod neu siec

 

Copyright © 2012, Katie Barrett Photography. All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy