Nwyddau

Inch Blue - www.inch-blue.com

Y mae esgidiau Inch Blue wedi’u cynllunio i roi esmwythdra llwyr i draed bychain sy’n tyfu. Y maent wedi’u gwneud yn gyfan gwbl o ledr naturiol meddal, gan alluogi traed eich baban i anadlu.

Ac nid ond ar gyfer babanod y maent ychwaith. Y mae Inch Blue yn gwneud esgidiau ar gyfer plantos bach a phlant hyd at bedair blwydd oed, sy’n eu gwneud yn ddelfrydol i’w defnyddio mewn meithrinfeydd.

Gemwaith Smallprint - www.smallp.com

Mae Smallprint yn creu darnau hardd o gemwaith o olion bysedd, traed a dwylo, lluniau a llawysgrifen eich hoff pobl mewn arian pur.

 

Dosbarthiadau

Music with Mummy – www.musicwithmummy.co.uk

Y mae dosbarthiadau’n ffordd wych o gael hwyl, o ddysgu ac o gyfarfod â phobl newydd. Y mae dosbarthiadau wythnosol ar gael ar gyfer 2 grŵp oedran: Jolly Babies - 0-18 mis oed, a Music with Mummy - 1-4 blwydd oed.

 

Hei-di-Ho - www.heidiho.co.uk

Grwp cerdd iaith cymraeg i fabanod a plant bach. yn cynnig cyfle dda i rhai bach a'i rieni cael hwyl efo'i gilydd trwy gyfrwng y Cymraeg. Ar hyn o bryd, mae sesiynau yn rhedeg o amgylch Caerdydd.

 

Sing and Sign - www.singandsign.co.uk

Wedi'i ddatblygu efo help arbenigwyr Iaith a Lleferydd, mae'r rhaglen "Sing and Sign" wedi dysgu miloedd o rieni dros y DU sut i arwyddo efo'i blant i annog cyfathrebu cynnar rhyfeddol.

 

Boliau, Genedigaeth a Babanod - www.sheilalittleboy.com

Mae Sheila Littleboy yn ymarferydd shiatsu yng Nghaerdydd ac yn athrawes ymlacio, sy'n cynnig amrywiaeth o opsiynau ar gyfer merched sydd am fuddsoddi yn eu iechyd a'u lles ar adeg arbennig yn eu bywydau. Mae'r dosbarthiadau yn cyfle hwyl ac anffurfiol i baratoi ar gyfer geni'r babi, shiatsu yn ystod beichiogrwydd, shiatsu ar gyfer mamau newydd a thylino babanod.   

 

Pethau i'w wneud

Parc Play (Caerdydd) - www.parcplaycardiff.com

Y maes chwarae, pob tywydd cyntaf yn y DU ar gyfer plant 1-12 mlwydd oed. Mae gan Parc llefoedd chwarae ty fewn a ty allan, lle chwarae "Teletubby" i'r plant bach efo bryniau, twnelau, tai chwarae a sleidiau. Mae hefyd lle i chware efo dwr, tywod a siglenni. I'r oedolian mae WiFi am ddim a amrywiaeth o luniaeth ysgafn ond, mae hefyd croeso i chi mynd a phicnic eich hun. Partion hefyd ar gael.

Parlwr Hufen Ia Hapus (Machen) - www.hapusicecream.co.uk

Mae Hapus yn lle gwych i ymweld a beth bynnag mae'r tywydd wedi penderfynu ei wneud! Mae dau ardal dan do a bwydlen gwych gyda sundaes hufen ia blasus, teisennau cartref, coffi sydd wedi ennill gwobrau ac wrth gwrs, lot o hufen ia blasus! 

 

Copyright © 2012, Katie Barrett Photography. All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy