Mamolaeth a baban newydd

Yn cynnwys 2 sesiwn, y cyntaf yn hwyr yn feichiogrwydd a'r ail, yn ystod yr wythnosau cyntaf o fywyd eich babi. O'r sesiynau hyn byddwch yn derbyn

Syml - £100, oriel ar-lein wedi’i diogelu gan gyfrinair

Pob dydd  - £150, oriel ar-lein wedi’i diogelu efo gyfrinair, sioe sleidiau DVD o’r ddwy sesiwn, gwerth £ 80 o brintiau/cynnyrch, 20 cyhoeddiad geni/cardiau diolch wedi’i argraffu gyda’ch llun a ddewiswyd.

Moethus - £250, oriel ar-lein wedi’i diogelu gan gyfrinair, sioe sleidiau DVD o’r ddwy sesiwn, gwerth £150 o brintiau/cynnyrch, 20 cyhoeddiad geni/cardiau diolch wedi’i argraffu gyda’ch llun a ddewiswyd, “Photobook” hardd o'ch hoff ddelweddau o'r ddau sesiwn

 

 

Blwyddyn 1af y baban / Blwyddyn yn eich bywyd

Er bod y pecyn yma fel arfer yn cael ei ddefnyddio am flwyddyn gyntaf

eich babi, gall fod yn cael ei ddefnyddio ar unrhyw adeg i greu cof hardd o’ch plentyn/plant. Mae'r pecyn yn cynnwys 3 sesiwn yn ystod y flwyddyn. Gall y sesiwn cyntaf fod o fewn ychydig wythnosau cyntaf eich babi , ar ben-blwydd neu amser arbennig arall i chi. O'r 3 sesiwn byddwch yn derbyn

Syml - £150, oriel ar-lein wedi’i diogelu gan gyfrinair

Pob dydd - £225 oriel ar-lein wedi’i diogelu gan gyfrinair, sioe sleidiau DVD o bob sesiwn, 20 cyhoeddiad geni/cardiau cyfarch wedi’i argraffu gyda’ch llun a ddewiswyd, gwerth £100 o brintiau/cynnyrch

Moethus - £350, oriel ar-lein wedi’i diogelu gan gyfrinair, sioe sleidiau DVD o bob sesiwn, 20 cyhoeddiad geni/cardiau cyfarch wedi’i argraffu gyda’ch llun a ddewiswyd, £200 werth o brintiau/cynnyrch ac, ar ddiwedd y flwyddyn, “photoboook” hardd o'ch hoff ddelweddau dros y flwyddyn.

 

 

Pecyn Parti

Gall y pecyn yma cael ei ddefnyddio ar gyfer partïon pen-blwydd, *Bedyddiadau, *seremonïau enwi neu fath arall o achlysur arbennig. Mae'r pecyn yn cynnwys hyd at 2 awr presenoldeb yn eich parti ynghyd â .....

Syml - £100, oriel ar-lein wedi’i diogelu gan gyfrinair. (Uchafswm o 20 o blant)

Pob dydd - £150, oriel ar-lein wedi’i diogelu gan gyfrinair, sioe sleidiau DVD, gwerth £70 o brintiau/cynnyrch, 20 cardiau diolch wedi’i argraffu gyda’ch llun a ddewiswyd

Moethus - £200, oriel ar-lein wedi’i diogelu gan gyfrinair, sioe sleidiau DVD, “Photobook” hardd o'ch hoff ddelweddau NEU £150 werth o brintiau/cynnyrch, 20 cardiau diolch wedi’i argraffu gyda’ch llun a ddewiswyd


* Bedyddiadau a seremonïau enwi ond yn ddilys gyda'r pecyn Moethus
* Mae ffi ychwanegol o £20 ar unrhyw barti sy'n digwydd ar ôl 7pm

 

Partion ffotograffiaeth

Ydych chi'n cwrdd yn rheolaidd â grŵp o ffrindiau i chwarae ac am goffi? Os felly, beth am gael parti ffotograffiaeth?

Mae'r pecyn yma yn ffordd wych i chi rannu'r gost o gael lluniau gwych gyda ffrindiau yn ogystal â chreu cofnod hyfryd o gyfeillgarwch cyntaf eich un bach.

P'un a ydych chi'n cyfarfod grŵp bychan mewn tai eich gilydd (o leiaf 5 o bobl) neu grŵp mwy byddaf yn dod i chi a gwario rhwng 1 a 2 awr yn creu portreadau prydferth, naturiol ohonoch chi a'ch plant.

Cost y sesiwn yw £15 y teulu ac, o hyn, bydd pob teulu yn derbyn sioe sleidiau DVD ac un print 5x7 modfedd.

 

 

Copyright © 2012, Katie Barrett Photography. All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy