Sesiwn - £80

Mae hyn yn cynnwys sioe sleidiau DVD o tua 50-60 delwedd sydd, wedi’i osod i gerddoriaeth (mae’n brydferth!), un print 9x6 modfedd ac oriel ddiogel ar-lein. (plis nodwch, mae’r sioe sleidiau i wylio yn unig, nad ydych yn gallu printio delweddau oddi arno)

Printiau heb ei fframio

 • 7 x 5 » £10
 • 9 x 6 » £15
 • 12 x 8 » £30
 • 15 x 12 » £50
 • 24 x 16 » £75

Cynfasau

 • tua A4 £90
 • tua A3 £130
 • tua A2 £225
 • tua A1 £350

*mae’r meintiau yma yn ganllaw yn unig, mae yna lawer o feintiau a siapiau eraill ar gael. Gofynnwch am fanylion.

Delweddau digidol

hyd at 5 delwedd - £ 60 y ddelwedd

5-10 delweddau - £ 50 y ddelwedd

10-15 images - £ 40 y ddelwedd

Dros 15 o ddelweddau - £ 30 y ddelwedd

Copïau ychwanegol o’r DVD

Copïau ychwanegol o’r DVD  - £20

Printiau wedi’i fframio

I gyd wedi’i fframio â llaw. Mae’r printiau yn cael eu cyflwyno mewn ffrâm gyda border mawr i arddangos y llun yn berffaith. Mae’r maint isod yn ymwneud â maint y PRINT, ac eithrio’r mownt a’r ffrâm

 • 5 x 7 o £40
 • 12 x 8 o £80
 • 15 x 12 o £160
 • 24 x 16 o £240

Mae'r rhain yn feintiau safonol yn unig, mae meintiau a chyfuniadau anghyfyngedig ar gael. Gofynnwch am fanylion.

 

 

Copyright © 2012, Katie Barrett Photography. All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy