Debbie, mam i Katie

Mae’r ddwy sesiwn wedi bod yn wych, lleoliadau gwahanol iawn ond llaes ac yn broffesiynol iawn. Wnaeth Katie mynychu parti pen-blwydd cyntaf fy merch a chipio delweddau rhyfeddol o’n dathliadau a'n holl westeion, wnaethom ni rhoi'r rhain fel anrhegion! Roedd yr ail sesiwn yn Sain Ffagan yn hardd ac mae’r delweddau a gymerwyd cyn 'daeth 3 yn 4 ', yn gwneud i mi deimlo'n emosiynol bob tro rwy’n cerdded heibio iddyn nhw yn ein tŷ ni!

Michelle, mam i Aimee (sesiwn ffotograffiaeth)

Daeth Katie i'n cartref i wneud sesiwn llun gyda'n merch fach (17 mis).
Ni allaf ddiolch digon iddi am y gwaith gwych y mae wedi ei wneud. Mae'r lluniau yn syfrdanol. Wnaeth Katie gwneud i’r ddau ohonom ni deimlo'n gwbl gyfforddus ac wedi ymlacio. O ganlyniad, mae gennym ddelweddau hardd a naturiol. Nid wyf yn petruso wrth argymell Katie, mae hi wedi dal rhai delweddau rhyfeddol o ein merch fach y byddaf yn eu trysori am byth. Mae'r DVD wnaeth hi roi at ei gilydd, yn syml yn syfrdanol - mae'n gwneud i mi grio! Byddai’n bendant yn cysylltu i drefnu sesiynau pellach yn y dyfodol.

Hannah, mam i Joseph

Rydym wrth ein bodd gyda'r lluniau, mae Katie wedi dal personoliaeth Joseph yn berffaith.

Philippa Williams, Fostering Network UK

Rwyf wedi defnyddio gwasanaethau Katie ar lefel bersonol a phroffesiynol ac wedi bod wrth fy modd gyda'r ddau. Mae hi wedi gwneud rhywfaint o waith gwirioneddol arloesol gyda grwpiau amrywiol o blant a theuluoedd rydw i’n gweithio efo. Ei phwynt gwerthu unigryw cyn belled ag ydym ni yn meddwl yw, ei gallu i weithio gyda phlant ag anghenion ychwanegol neu lle mae cyfrinachedd yn fater.

Klaudia, mam i Menna Mae

Cefais fy nghyflwyno i Katie trwy Liz Mullen o “Music with Mummy” mewn parti. Ar y pryd roedd fy merch dim ond ychydig fisoedd oed. Yn syth roeddem wedi sylwi proffesiynoldeb Katie a'i agwedd tuag at y plant (o bob oedran), roedd hi’n gallu addasu arddull y llun yn hawdd ar gyfer datblygiad y plentyn. Roedd y lluniau yn wych, gan ddal onglau naturiol a chanolbwyntio ar fanylion hyfryd. O'r digwyddiad yma rwyf wedi mynd ymlaen i ofyn am wasanaethau Katie ar gyfer achlysuron teuluol eraill, gan gynnwys bedydd a pharti pen-blwydd cyntaf fy merch. Unwaith eto, roedd ei phroffesiynoldeb yn rhagorol, gwnaeth y digwyddiad heb straen. Aeth hi yn ei flaen i gymysgu efo’r gwesteion ac ati. Wedodd y teulu pa mor hyfryd roedd Katie trwy gyfarch nhw yn Gymraeg. Gallaf gadarnhau y bydd Katie gyda fi a fy nheulu fel cwsmer drwy gydol plentyndod fy merch a mwy, gyda gobeithio bydd mwy o blant yn ychwanegu at y teulu yn y blynyddoedd i ddod. Atgofion arbennig i edrych yn ôl arno am byth.

Rhiannon, mam i Evan

Wnaeth Katie creu delweddau gwych o fy mab pan gafodd ei eni gyntaf ac yna ar ei ben-blwydd cyntaf. Wnaeth Katie llwyddo i wneud i ni gyd ymlacio yn y ddau sesiwn a byddaf fi yn, ac wedi argymell i ffrindiau.

Lisa, mam i Scott, Matthew a Lauren

Rydyn ni wrth ein boddai gyda’r lluniau o'r bedydd, argymhellir yn gryf ac yn bendant yn ei ddefnyddio eto. Mor gyfeillgar ac mae’n rhoi 100%, nid oes dim yn ormod o drafferth
 

Sian, mam i Olivia a Charlie

Wnaeth rhai o'n ffrindiau argymell Katie a dywedodd ei bod yn ffotograffydd anhygoel! Mae hi’n sicr wedi byw lan at ein disgwyliadau. Gofynnon iddi gymryd lluniau yn ein parti pen-blwydd priodas 5 mlynedd gwisg ffansi! Mae’r lluniau yn naturiol ac yn hardd iawn, Cofnod rhagorol o barti gwych! Roedd y DVD yn wych gyda llawer o feddwl a gofal wedi mynd mewn iddo i ddefnyddio’r un gerddoriaeth a cafom ni i’n ddawns gyntaf yn y cefndir. Diolch Katie- wnaeth y DVD gwneud i mi grio!

Ddwywaith mewn 2 fis i ni! Cawsom ein gwahodd i gymryd rhan mewn parti ffotograffiaeth gyda Katie yn nhŷ ffrind gyda 4 teulu arall. Roedd e’n brynhawn gwych gyda lluniau hardd ein plant a, hyd yn oed ychydig o'r teulu cyfan i gyd yn edrych ar y camera! Lluniau i anwylo a DVD fab i’r plant edrych ar yn y blynyddoedd i ddod ac i gyd am deg punt!

 

Michelle, Mam i Aimee (parti ffotograffiaeth)

Daeth Katie i'n cartref i wneud sesiwn llun yn yr ardd gyda 5 teulu. Rydyn ni i gyd wrth ein boddau efo’r lluniau wnaeth hi dal o’n rhai bach yn chwarae gyda'i gilydd yn ogystal â chymryd lluniau teulu rhyfeddol o bob teulu. Mae'r DVD yn hardd fel bob amser. Mae’n gofrodd hyfryd i’n plant. Nid oes amheuaeth, byddwn yn bwcio eto yn y dyfodol!

Copyright © 2012, Katie Barrett Photography. All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy